Aanpassingen dagprijzenklassement

In het onderstaande is aangegeven welke dagprijzen zijn veranderd doordat de punten voor Tom Dijkerman herrekend zijn (zie het bericht van gisterochtend voor toelichting). Er is naast het effect van de nieuwe dagprijsscores van Tom Dijkerman ook een effect opgetreden doordat Tom Dijkerman na herrekening met terugwerkende kracht in de allroundstand top 50 stond op de tweede rustdag. Hierdoor eindigden Hub Delahaye en Jan Matheeuwsen net buiten de top 50 en daarom hadden ze recht op een puntenbooster voor wat betreft het dagprijzenklassement. Voor etappe 18, etappe 20 en etappe 21 zijn nieuwe dagprijsstanden geplaatst (het totaal aan dagprijzen dat er per lijst getoond wordt, is het totaal na etappe 21 – reeds ingevulde prijzen zijn blijven staan in de optelling). Aanstaand weekend zal een totaaltelling per persoon van gewonnen dagprijzen worden geplaatst.

Etappe 9:
Tom Dijkerman +1 euro
Beppy & Giel Klaver -0,50 euro
Wim Janssen -0,50 euro

Etappe 17:
Wim Janssen -0,50 euro
Hub Delahaye: +1,50 euro
Theo & Nelly Cortenraad: -1,00 euro

Etappe 18:
Hub Delahaye +3,50 euro
Wim Janssen -0,50 euro
Hub Delahaye +2 euro
Tristan Bosch, Helmut Habraken, Peter Lagerweij, Math Cobben -0,95 euro
Tom Dijkerman -1,20 euro

Etappe 20:
Tom Dijkerman -7,00 euro
Wim Janssen +1,50 euro
Hub Delahaye +5,50 euro

Driedaagse van Carapaz bezorgt Michiel Ghijsen eindzege Humcoven Tourspel

Een ware thriller ontvouwde zich de afgelopen vier dagen. Charles Mekes kroop steeds dichter in het wiel van organisator Michiel Ghijsen. Charles, fervent driebander uit Tilburg, kon er nét niet op en over komen en Michiel met een ultieme carambole van de troon stoten. Hij strandt op een haarlengte. In de eindvoorspellingen scoorden Charles en Michiel precies gelijk. Dat betekent dat Charles door Michiel met één luttel punt verslagen is. Dit is niet uniek in de historie van het Humcoven Tourspel. In 2016 pakte Ralph Dreessen de overwinning met eenzelfde voorsprong. Mochten Charles en Michiel gelijk zijn geëindigd, bijvoorbeeld als Bol gisteren één plek lager was geëindigd, dan was Charles er met de bloemen vandoor gegaan wegens de beste score in de dagstand die het meest dichtbij ligt. Dát was wel een unicum geweest.

Uiteindelijk is voor Michiel het uitvallen van Egan Bernal cruciaal geweest; daardoor heeft Richard Carapaz alle vrijheid gekregen om voor etappezeges te gaan. Dat deed Carapaz dan ook, maar liefst drie dagen op rij, wat 52 punten opleverde. De Girowinnaar van vorig jaar bezorgt Michiel daarmee de titel. Voor Michiel betekent winst in het Humcoven Tourspel de tweede titel in dertien jaar. De voorgaande zege was zeven jaar geleden in 2013 bij de naamsverandering van BHM-TOURSPEL naar HUMCOVEN TOURSPEL. Met het pakken van een tweede titel in de veertiende editie van ons spel is trouwens wel een mijlpaal bereikt. Nooit eerder lukte dit iemand.

Het podium wordt gecompleteerd door organisator Bjorn Molling. Michiel Daamen uit Haelen eindigt op een mooie vierde stek en Leon Tap uit Beuningen wordt vijfde. Opvallend is dat toen Michiel Ghijsen in 2013 de titel greep, zowel Michiel Daamen als Charles Mekes het podium behaalden.

In de rest van de top tien vinden we debutant Guido van Aken, Brandon Pouw, Stefan Dreezen, Jean Houben en Ike Simoncini. Brandon Pouw en Jean Houben zijn de deelnemers met de grootste bonus na de voorspellingen voor het eindklassement. Brandon stijgt acht plekken en Jean maar liefst tien plekken. Net buiten de eregalerij, op een gedeelde plek elf vinden we oud-winnaars Ralph Dreessen en Sander Verhaegh. Al met al zijn de prijswinnaars van divers pluimage en komen ze uit alle streken van het land! Dat doet ons als organisatie deugd. We zijn wel benieuwd wanneer we voor het eerst een vrouw als winnaar van het Humcoven Tourspel kunnen begroeten. De hoogst scorende vrouw tot nu toe is José Fliek die in 2016 de bronzen medaille pakte.

Maurice van Kan, secretaris van hoofdklasser SV Meerssen, heeft niet alleen verstand van voetbalzaken, maar blijkt ook een wielerkenner. Samen met Jean Houben en Brandon Pouw wist hij als beste de eindklassementen van deze Tour te voorspellen. De organisatie heeft na kort beraad besloten niet te gaan loten en Maurice de airboost floorpomp toe te kennen vanwege de reeds in de prijzen vallende andere kandidaten. Deze pomp kan Maurice goed gebruiken als hij een keer in het Limburgse Heuvelland er met de fiets op uittrekt.

De best scorende daglijst dit jaar komt van de hand van Pieter de Graaf. Op zijn eerste daglijst koos hij traditioneel voor een sprintersselectie. Invallers Venturini en Pedersen zorgden voor het meeste verschil ten opzichte van andere sprinterslijsten. De lucratiefste klimlijst werd – mede ondersteund door de puntenbooster – ingevuld door Wim Janssen. In het dagprijsklassement overall blijkt Michiel Ghijsen, de winnaar van ons Tourspel, in totaal ook het meeste geld bij elkaar te verdienen.

In het Humcoven Tourspel maken na het verlenen van de geldprijzen altijd nog meer deelnemers een kans op een mooi aandenken. Dit via een drietal bonusvragen. Vraag 1 betrof dit keer het aantal Nederlandse etappezeges. De teller bleeft op nul staan. Tom Dumoulin en Cees Bol kwamen nog het dichtste bij. Dit verdict werd door 26 ‘pessimisten’ juist voorspeld. Marco de Roos uit Almere kwam na loting als winnaar uit de bus.

De tweede bonusvraag betrof de beste jongere. Deze winnaar van de Witte Trui, Tadej Pogačar, werd door 25 deelnemers goed voorspeld. Voormalig BHM-WKSPEL en HUMCOVEN TOURPUZZEL kampioen Joël Fliek uit Maastricht, had van dit gezelschap de virtuele bingokaart als eerste vol.

Vraag drie betrof het aantal uitrijders. Ondanks het rondwarende Coronavirus haalden ‘gewoon’ 146 renners Parijs. Dit werd door slechts drie deelnemers juist beantwoord. Jan Matheeuwsen is de gelukkigste en ziet een mooie bonusprijs richting Eindhoven komen.

De gewonnen prijzen in het allroundklassement zullen waar mogelijk op een nader af te stemmen moment persoonlijk overhandigd worden. Ook een aantal dagprijswinnaars alsmede winnaars van de overige prijzen proberen we daar waar het kan zo veel mogelijk persoonlijk te bezoeken – alle coronaregels in acht nemend. We zullen per mail in contact treden met de diverse prijswinnaars. Prijzen die niet persoonlijk overhandigd kunnen worden, zullen we overmaken of per post toesturen.

We hopen dat iedereen heeft genoten van een spannende Tour in dit bijzondere (wieler)jaar. Ook hopen we dat iedereen weer veel vreugde heeft beleefd aan ons Tourspel. We danken iedereen voor zijn of haar deelname en hopen dat jullie ook komend jaar weer van de partij zijn. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze hoofdsponsor Bijlesnetwerk, waar wij al jaren op mogen bouwen. Ook dank aan onze subsponsor Rijwielhandel George Walstock uit Maastricht. Blijf allen gezond, Vive le Vélo, en tot volgend jaar!

Publicatie eindstand en kleine correctie allroundstand en dagprijsstanden

Naar aanleiding van correspondentie afgelopen weekend met deelnemer Tom Dijkerman is gebleken dat er een fout in ons spel is geslopen. Tom heeft – als enige deelnemer overigens – Zdenek Stybar op zijn allroundlijsten en daglijsten ingevuld. Stybar had een rennernummer in ons Tourspel toegewezen gekregen, echter hij is niet gestart in de Tour. Dit had ertoe moeten leiden dat direct vanaf etappe 1 in plaats van Stybar er een eerste reserve in het spel had moeten komen op de lijsten van Tom. Daarnaast had Stybar als niet gestart in etappe 1 gemarkeerd moeten worden. Dit is beide niet gebeurd. Bovendien hebben we Remi Cavagna’s punten abusievelijk toegekend aan Stybar wat ook nog enig effect heeft gehad.

Inmiddels hebben we alles herrekend en de juiste allroundstand tot en met etappe 21 op onze site geplaatst. Tom Dijkerman had als eerste reserve Bryan Coquard die er na correctie in ons spel vanaf etappe 1 is ingekomen (met daarnaast een watervaleffect wat betreft reserves die erna komen). Met name het snelle invallen van Coquard heeft er toe geleid dat Tom Dijkerman een positie in de top tien van ons spel heeft ingenomen. We hebben besloten alleen de laatste allroundstand te corrigeren met transparant getoond de sprong die Tom naar aanleiding van de correctie heeft gemaakt.

Er is ook een klein effect op enkele dagprijsstanden. We zijn nog in beraad hoe we deze correcties willen tonen. We zullen de uitwerking op de dagprijsstanden morgenavond kenbaar maken.

De eindstand in het Humcoven Tourspel zal vanavond tussen 22.15 en 22.30 op onze site geplaatst worden! Ook de winnaars van de bonusvragen en de fietspomp zullen dan bekend gemaakt worden. Iedereen die nog meestrijdt voor een prijs veel succes gewenst!