Reglement

Open het reglement voor het HUMCOVEN TOURSPEL 2020 in PDF.

Deelname aan dit wielerspel staat open voor alle bekenden van de organisatoren en aanverwanten daarvan. Voor slechts € 7,- speelt u gedurende de hele Tour al mee met één allroundlijst. U kunt daarnaast nog een tweede allroundlijst invullen. De kosten hiervan bedragen ook € 7,-.

Daarnaast kunt u zich inschrijven met (maximaal) drie daglijsten. Hiermee speelt u iedere dag mee in het dagprijsklassement én kunt u dus iedere dag iets winnen! Een daglijst vult u al in voor € 4,- per lijst (meedoen met minstens één allroundlijst is hierbij verplicht).

Dit wielerspel heeft geen commercieel oogmerk en behoudens een kleine bijdrage aan administratiekosten worden alle inschrijfgelden uitgekeerd. Wij springen zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en zullen deze slechts voor het goed functioneren van dit spel of aanverwante spellen gebruiken. Uw naam en publieke informatie kunnen gebruikt worden in de stukjes die de organisatie dagelijks schrijft.

— U kunt inschrijven tot en met zaterdag 29 augustus 14.00 uur —

Coronaregels:

* Mocht de Tour de France wegens Corona gestaakt worden vóór etappe 18, wordt het allround-inschrijfgeld teruggestort. Bij staking na (de start van) etappe 18 wordt altijd een eindstand opgemaakt met bijbehorende prijsuitreiking.

* Dagprijzen worden dagelijks toegekend. Mocht de Tour staken, zal het overgebleven dagprijzengeld gestort worden op giro 7244, Rode Kruis t.b.v Corona.

Algemene Spelregels:

* Allroundlijst: Met deze lijst speelt u mee voor het eindklassement van het HUMCOVEN TOURSPEL. Uw lijst zal voor dit klassement idealiter bestaan uit de juiste mix van sprinters, klimmers, heuvelspecialisten en tijdrijders. Welke lijst gedurende de gehele Tour bij elkaar de meeste punten scoort wint het spel! Om mee te doen met een allroundlijst dient u 20 renners en 5 reserverenners in te vullen. Daarnaast vult u het eindklassement van de Gele Trui, Groene Trui en Bolletjestrui in (inclusief reserves). 

 * Daglijst: Om goed te kunnen scoren in het dagklassement is het raadzaam daglijsten in te vullen met ofwel alleen sprinters ofwel alleen klimmers ofwel een juiste mix van eendagscoureurs, heuvelspecialisten en sprinters. Halen uw renners op een dag bij elkaar opgeteld de meeste punten dan bent u de winnaar van de dagprijs. Iedere dag valt er een prijs te behalen! Om mee te doen met een daglijst vult u 15 renners en 5 reserverenners in.

* Reserverenners: Voor beide soorten lijsten geldt dat u reserverenners invult voor het geval dat een of meerdere van uw basisrenners of ingevulde renners voor de eindklassementen gedurende de Tour uitvallen (dit kunnen ook ingevallen reserverenners zijn die op hun beurt de Tour weer hebben verlaten). Een reserverenner vervangt een basisrenner in de eerste etappe waarin de basisrenner niet meer van start gaat. Reserverenners ingevuld bij de eindklassementen vervangen niet de uitgevallen renners, maar alle renners schuiven van onderop een plaatsje op in de eindrangschikking.

Een deelnemerslijst van de renners en het globale etappeschema zijn te vinden op de informatie pagina.

Puntenverdeling:

* Allroundlijst: Voor het allroundklassement geldt per etappe de volgende puntenverdeling: heeft u de renner die de etappe wint dan ontvangt u 25 punten, voor nummer 2 ontvangt u 21 punten, nummer 3: 18 punten, nummer 4: 17 punten en zo verder tot en met nummer 20 voor welke u 1 punt ontvangt. Wanneer een renner gedurende de Tour op doping wordt betrapt óf uit koers wordt genomen door de Tour de France-organisatie vanwege vermeend dopinggebruik, worden de behaalde punten van deze renner vermenigvuldigd met 2/3 en afgerond naar beneden. Bijvoorbeeld: een renner heeft al 70 punten behaald en moet vervolgens vanwege dopingperikelen uit de Tour de France stappen. Dit levert u dan nog maar 70 * 2/3 = afgerond 46 punten op.

Extra punten kunt u verdienen met uw allroundlijst door de eindklassementen in de Tour juist te voorspellen. U ontvangt hiervoor 25 punten (Gele Trui Klassement) of 15 punten (Groene Trui en Bolletjes Trui Klassement) wanneer u een renner op de goede plaats heeft voorspeld. Voor elke plaats, die u ernaast zit gaan er 5 punten af. Bijvoorbeeld: u vult een renner in op plaats 3 van het Gele Trui Klassement, maar hij belandt uiteindelijk op plaats 7 dan ontvangt u 25 – (7–3) * 5 = 5 punten. Degene die als beste uit de voorspelling van de eindklassementen komt wint ook een prijs!

* Daglijst: Bij de daglijst geldt iedere etappe de volgende puntenverdeling: de renner die de etappe wint ontvangt 55 punten, nummer 2: 44 punten, nummer 3: 35 punten, nummer 4: 27 punten, nummer 5: 21 punten, nummer 6: 16 punten, nummer 7: 11 punten, nummer 8: 8 punten, nummer 9: 5 punten, nummer 10: 3 punten. In deze puntenverdeling ligt meer nadruk op het voorspellen van de hoogstgeplaatste renners in een etappe.
HUMCOVEN DAGLIJSTEN PUNTENBOOSTER: Elke deelnemer die op de tweede rustdag met al zijn allroundlijsten buiten de top 50 van het allroundklassement staat krijgt in de laatste week dagelijks 15% bovenop de door zijn renners gescoorde punten. De behaalde score*1,15 is dan het puntenaantal waarmee met een daglijst wordt meegestreden in het dagprijsklassement in de laatste week.  

Voorwaarden en wetenswaardigheden bij deelname:

* Inschrijven gaat bij voorkeur via het digitale inschrijfformulier met gebruik van door ons vanaf 26 augustus gepubliceerde rennernummers (dit zijn niet de rugnummers die de Tour de France-directie toewijst).

* Indien u niet digitaal kunt inschrijven, kunt u ook het beschikbare PDF-inschrijfformulier printen, invullen en opsturen naar of persoonlijk afgeven bij een van de organisatoren. Let er hierbij op dat de rennernummers van de renners ook al ingevuld zijn. Dit bespaart ons veel tijd en moeite.

Indien rennernummer en rennernaam niet corresponderen met elkaar telt de rennernaam.

* Het inschrijfgeld moet uiterlijk maandag 31 augustus door een van de organisatoren ontvangen zijn, anders is deelname niet gegarandeerd. Zie het inschrijfformulier voor ons bankrekeningnummer.

Er geldt een regel van maximaal 2 allround- en 3 daglijstinschrijvingen per persoon. Bij schijn van onsportiviteit op dit vlak kan de organisatie besluiten tot uitsluiting van deelname.

* Wanneer deelnemers gelijk eindigen op een prijs opleverende plaats, worden de bijbehorende prijzen gelijkelijk verdeeld onder deze deelnemers, behoudens wanneer het om de eerste plaats gaat. De beste voorspeller van de eindklassementen wint daar bij gelijk eindigen (als dit ook ex aequo is wordt gekeken naar de meeste punten in de etappe die het laatst verreden is).

* Prijzen lager dan 1 euro worden niet uitgekeerd.

* De uitslag die op de officiële Tour de France site staat, wordt gebruikt om de punten in te vullen. Wanneer de organisatie van de Tour besluit een etappe-uitslag achteraf (maar voor publicatie eindstand van ons Tourspel) te corrigeren, corrigeren wij de punten in het spel ook.

* Het is niet toegestaan om op één lijst bij de voorspelling van één klassement meerdere keren dezelfde renner in te vullen; het is ook niet toegestaan om op één lijst meerdere keren dezelfde renner in te vullen bij de renners, die iedere etappe in aanmerking komen voor de punten.

* De verschillende prijzenverdelingen zullen zo snel mogelijk (uiterlijk binnen drie dagen na aanvang van de Tour) worden bekendgemaakt op onze website.

* Na afloop van de Tour worden de prijzen daar waar mogelijk persoonlijk overhandigd en anders worden deze per bankrekening overgemaakt

* Vul a.u.b. alle personalia in op het inschrijfformulier zodat wij u indien nodig kunnen bereiken

* Mocht de Tour de France wegens Corona gestaakt worden vóór etappe 18, wordt het allround-inschrijfgeld teruggestort. Bij staking na (de start van) etappe 18 wordt altijd een allround eindstand opgemaakt met bijbehorende prijsuitreiking.

* Dagprijzen worden dagelijks toegekend. Mocht de Tour staken, zal het overgebleven dagprijzengeld gestort worden op giro 7244, Rode Kruis tbv Corona.

*In zaken waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Ga naar het inschrijfformulier